Pracuj z nami

Zapraszamy do wypełnienia formularza aplikacyjnego firmy FCA Poland S.A. Prosimy o dokładne wypełnienie formularza i obowiązkowe wpisanie informacji w polach oznaczonych * - są to informacje wymagane do zarejestrowania danych. Aby rzetelnie wypełnić formularz należy zarezerwować sobie ok. 20 minut. Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza proszę przygotować w oddzielnym pliku swoje CV, które proszę umieścić w załączniku. Załączenie CV nie jest obligatoryjnie wymagane, ale jest mile widziane. W miejscach, w których nie ma Pani/Pan nic do wpisania (np. brak doświadczeń zawodowych) proszę postawić kreskę "-".

Dane osobowe
Tytuł*
Miejsce zamieszkania
Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania)
Kontakt (wymagane podanie przynajmniej jednego numeru telefonu)
Wykształcenie

Dotychczasowe zatrudnienie
Aktualne zatrudnienie*
Znajomość języków obcych
Typ preferowanego stanowiska / obszaru (przynajmniej jedno stanowisko i przynajmniej jeden obszar)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FCA Poland S.A. moich danych osobowych przekazanych w formularzu aplikacyjnym na potrzeby:

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. M. Grażyńskiego 141. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) na potrzeby procesu rekrutacji w związku z ofertą pracy, na którą aplikuje kandydat oraz na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, jeżeli wyraził on zgodę na rejestrację w bazie rekrutacyjnej FCA Poland S.A. Jedynie podanie danych oznaczonych * jest  obligatoryjne na podstawie art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2014 r. poz. 1502, 1662). Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki

Możliwe jest również załączenie pliku CV (w formacie .doc, .docx, .pdf itp.)

oraz Listu Motywacyjnego (w formacie .doc, .docx, .pdf itp.)

Udowodnij, że jesteś człowiekiem